سکوت صدای خداست

نسان در خلوت و سکوت ،با خویشتن حقیقی اش دیدار می کند
کافی است یک شب در کویر زیر آسمان پر ستاره و سکوتی مطلق تا صبح بیدار باشی تا عظمت و حیرت را با هم درک کنی و نیمه اصلی وجودت تو را صدا بزند.
مایستر اکهارت می گفت :نزدیک ترین چیز به خداوند سکوت است
همه چیز در سکوت آغاز می شود دیدار با جهانی که به معجزه می ماند و اتصال با آن خط نامرئی که من را به جهانی دیگر وصل می کند خواه دریافت وحی باشد یا کشف و خلق اثر هنری .
سکوت صدای خداوند است .
کی یرکه گور می گفت :
وقتی نیایش هایم درونی تر و با توجه تر شد متوجه شدم چیزهای کمتری برای گفتن دارم تا جایی که سکوت را آغاز کردم
رسیدن به این قلمرو بی انتها و بیرون آمدن از ذهنی که بر منیت استوار است مهم ترین اصل خودشناسی است .بسیاری از نکته های مثنوی بر پایه خودشناسی و‌شناخت خود واقعی انسان‌است بدون بیرون آمدن از من کاذب ،ذهنی شلوغ و پر از خیالات و‌آرزوهای بی اساس هرگز مثنوی حقیقت خود را به روی ما نمی گشاید
برای ورود به حریم قدسی و درون مثنوی باید چون نِی از غیر خالی شد تا صدای خداوند از درون جان جاری شود
#زهراغریبیان_لواسانی
@baghesabzeshg

دیدگاهتان را بنویسید

بیست − 19 =