دریافت فایل صوتی کلاس ها

1

باتوجه به اینکه عده ای از شما دوستان علاقمند، امکان شرکت در ساعتهای مشخص کلاسهای آن لاین را ندارید، 

میتوانید با تکمیل فرم درخواست زیر فایل صوتی کلاس را دریافت نمایید

 

لینکهای دانلود فایل صوتی کلاسها

علاقمندان دریافت فایل صوتی  کلاس ها  با انتخاب هر جلسه و پرداخت مبلغ آن، لینک دانلود فایل صوتی پس از تایید مدیرسایت به ایمیل درج شده ارسال خواهد شد 

توجه : 

اعضای کلاس با دریافت کد تخفیف از مدیر سایت می توانند رایگان دانلود نمایند

جلسه اول

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (1)

جلسه دوم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (2)

جلسه سوم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (3)

جلسه چهارم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (4)

جلسه پنجم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (5)

جلسه ششم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (6)

جلسه هفتم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (7)

جلسه هشتم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بقال (1)

جلسه نهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (2)

جلسه دهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (3)

جلسه یازدهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (4)

جلسه دوازدهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (5)

جلسه سیزدهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان  طوطی و بازرگان  (6)

توجه : 

اعضای کلاس با دریافت کد تخفیف از مدیر سایت می توانند رایگان دانلود نمایند

دریافت فایل صوتی هشت جلسه اول بطور یکجا

RIAL 1,200,000 – خرید

4 پاسخ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code