دریافت فایل صوتی کلاس ها

1

باتوجه به اینکه عده ای از شما دوستان علاقمند، امکان شرکت در ساعتهای مشخص کلاسهای آن لاین را ندارید، 

میتوانید با تکمیل فرم درخواست زیر فایل صوتی کلاس را دریافت نمایید

 

علاقمندان دریافت فایل صوتی  کلاس ها  با انتخاب هر جلسه و پرداخت مبلغ آن، لینک دانلود فایل صوتی پس از تایید مدیرسایت به ایمیل درج شده ارسال خواهد شد 

توجه : 

اعضای کلاس با دریافت کد تخفیف از مدیر سایت می توانند رایگان دانلود نمایند

کلاس مثنوی

جلسه اول

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (1)

جلسه دوم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (2)

جلسه سوم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (3)

جلسه چهارم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (4)

جلسه پنجم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (5)

جلسه ششم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (6)

جلسه هفتم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان شاه و کنیزک (7)

جلسه هشتم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بقال (1)

دریافت پیکیج فایل صوتی هشت جلسه اول مثنوی  

RIAL 1,200,000 – خرید

 

جلسه نهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (2)

جلسه دهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (3)

جلسه یازدهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (4)

جلسه دوازدهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان طوطی و بازرگان (5)

جلسه سیزدهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان  طوطی و بازرگان  (6)

جلسه چهاردهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان  طوطی و بازرگان  (7)

جلسه پانزدهم

RIAL 150,000 – خرید

تحلیل داستان  طوطی و بازرگان  (8)

جلسه شانزدهم

RIAL 150,000 – خرید

تفسیر حکایت پیرچنگی (1)

دریافت پیکیج فایل صوتی هشت جلسه دوم  مثنوی  

RIAL 1,200,000 – خرید

 

جلسه هفدهم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه هجدهم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه نوزدهم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه بیستم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه بیست و یکم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه بیست و دوم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه بیست و سوم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه بیست و چهارم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه بیست و پنجم

RIAL 150,000 – خرید

.

.

.

.

.

.

کلاس خود شناسی - سفر درون

جلسه اول

سفردرون

RIAL 150,000 – خرید

 • شناخت عقل و احساس 
 • چرانباید در گذشته بمانیم 
 • چگونه خیال بافی نکنیم

جلسه دوم

مراقبه زندگی

RIAL 150,000 – خرید

 • تفاوت تفکر و خیال 
 • زمان چیست 
 • عادات خوب و بد

جلسه سوم

ذهن آرام

RIAL 150,000 – خرید

 • اسیر عادت نشویم
 • انواع نیازها 
 • شلوغی ذهن 

جلسه چهارم

معنای حقیقی

RIAL 150,000 – خرید

 • انواع تفکر
 • حسرت گذشته 
 • نشانه های خیال پردازی

جلسه پنجم

لحظه حال

RIAL 150,000 – خرید

 • زندگی عقلانی
 • زندگی درحال 
 • تفاوت دنیای واقعی و دنیای خیال

جلسه ششم

زیست عقلانی

RIAL 150,000 – خرید

 • شناخت نیازها
 • عدل و تعریف کلمات
 • نیاز و شخصیت های تاریخی

جلسه هفتم

غواصی در اقیانوس درون

RIAL 150,000 – خرید

 • تصویر ذهنی چیست ؟
 • ترس، از عدم شناخت
 • مشاهده، هرس درخت وجودما

جلسه هشتم

شادی حقیقی

RIAL 150,000 – خرید

 • دلیل خوب زندگی نکردن
 • خواست چیست؟
 • روشهای شناخت نیازها

جلسه نهم

حصار ذهن

RIAL 150,000 – خرید

 • مشاهده افکار
 • تمرین ریسمان 
 • دشمن های سه گانه

جلسه دهم

من کیستم

RIAL 150,000 – خرید

 • سفر در تاریکی درون
 • قضاوت نکن

 

کلاس شاهنامه

جلسه اول شاهنامه

تحلیل هفت خوان رستم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه دوم شاهنامه

تحلیل هفت خوان رستم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه سوم شاهنامه

تحلیل هفت خوان رستم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه چهارم شاهنامه

تحلیل هفت خوان رستم

RIAL 150,000 – خرید

جلسه پنجم شاهنامه

هفت خوان و‌کهن الگو یونگ

RIAL 150,000 – خرید

جلسه ششم شاهنامه

تحلیل هفت خوان 

RIAL 150,000 – خرید

جلسه هفتم شاهنامه

هفت خوان و کهن الگویونگ

RIAL 150,000 – خرید

جلسه هشتم شاهنامه

جنگ کیکاووس و خواستگاری سودابه

RIAL 150,000 – خرید

جلسه نهم شاهنامه

مفهوم سایه و دیو سفید

RIAL 150,000 – خرید

جلسه دهم شاهنامه

ادامه داستان کیکاووس 

RIAL 150,000 – خرید

جلسه یازدهم شاهنامه

شروع داستان رستم و سهراب

RIAL 150,000 – خرید

.

.

.

4 پاسخ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code