باغ سبز عشق روایت انقلاب مولانا «باغ سبز عشق» عنوان کتابی است که زهرا سادات غریبیان در آن روایتگر داستان زندگی جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی شده است. کتاب با تولد مولانا در شهر وخش آغاز می شود و خواننده با لحظه های عرفانی زندگی مولانا و دغدغه های او آشنا می شود؛ در دیدار با شمس الدین تبریزی و انقلاب فکری مولانا خود را در کنار او می یابد و همراه او مثنوی را می سراید. نویسنده با رویکردی شاعرانه، هسته اصلی افکار عرفانی مولانا را به تصویر می کشد و مخاطب را با خود در سفری به دنیایی مملو از عشق به کائنات و عشق ازلی به الله همراهی می کند.کتاب در دو‌بخش نوشته شده است در بخش اول کتاب ،خواننده با داستان کودکی تا نوجوانی مولانا هم سفر می شود و در بخش دوم مولانای جوان را تا کوچ عارفانه اش به جهان دیگر هم همراهی می کند .زهرا غریبیان پیش از این نیز کتاب “غربت وجودی و غربت عرفانی در اندیشه جلال الدین محمد مولوی ” را راهی بازار نشر نموده است .
«لینک تهیه نسخه کاغذی کتاب باغ سبز عشق»
داستان زندگی مولانا قسمت اول – تولد
داستان زندگی مولانا قسمت دوم – ارمغان
داستان زندگی مولانا قسمت سوم – آواز باغ
داستان زندگی مولانا قسمت چهارم- جان آفتابی
داستان زندگی مولانا قسمت پنجم – راه آسمان
داستان زندگی مولانا قسمت ششم – راه آسمان
داستان زندگی مولانا قسمت هفتم – بلخ زیبا
داستان زندگی مولانا قسمت هشتم – کوچ
داستان زندگی مولانا قسمت نهم – حیرانی
داستان زندگی مولانا قسمت دهم – دیدار
داستان زندگی مولانا قسمت یازدهم – قافله
داستان زندگی مولانا قسمت دوازدهم – شهر هزارویک شب
داستان زندگی مولانا قسمت سیزدهم – بام خدا
داستان زندگی مولانا قسمت چهاردهم-بها الولد بزرگ
داستان زندگی مولانا قسمت پانزدهم – دمشق
داستان زندگی مولانا قسمت شانزدهم – رقص پروانه
داستان زندگی مولانا قسمت هفدهم – میتوانی اوج بگیری و مادر

بخش دوم کتاب 

داستان زندگی مولانا قسمت هجدهم – گوهرخاتون
داستان زندگی مولانا قسمت نوزدهم – بیرون از زندان چه خبر
داستان زندگی مولانا قسمت بیستم– برهان الدین ترمذی
داستان زندگی مولانا قسمت بیستم و یکم– درد بودن
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و دوم– اسرارباطن
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و سوم- دست خدا
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و چهارم – سفر 
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و پنجم- دردعشق 
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و ششم – شمس تبریزی
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و هفتم- رسم عاشقی
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و هشتم- چه گرانبها بود این شراب
داستان زندگی مولانا قسمت بیست و نهم- کراخاتون
داستان زندگی مولانا قسمت سی ام- شمس الدین را بیاب
داستان زندگی مولانا قسمت سی یکم- راز شمس 
داستان زندگی مولانا قسمت سی دو – درد جانگداز
داستان زندگی مولانا قسمت سی سه-مولانای عاشق
داستان زندگی مولانا قسمت سی و چهار-قمار عاشقانه
داستان زندگی مولانا قسمت سی و پنج – صلاح الدین زرکوب
داستان زندگی مولانا قسمت سی و شش –  حُسام الدین چَلَبی
داستان زندگی مولانا قسمت سی و هفت – خالق مثنوی قسمت پایانی

 

.

 

فایل صوتی کتاب هرهفته درپادکسترهای معتبر نیز منتشر می گردد.

2 پاسخ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code