کلاسهای درحال برگزاری

نمونه صوتی کلاس مثنوی

 پادشاهی به قصد شکار به همراه خدمتکارانش به بیرون شهر رفت . درمیانه راه کنیزکی زیبارو دید و دل بدو باخت و بر آن شد که او را به دست آرد و همراه خود به کاخ ببرد،…. جلسات صوتی و کامل داستان شاه و‌کنیزک مثنوی با تحلیل و‌تفسیر کامل حکایت در سایت برای دوستانی که امکان شرکت در کلاس را ندارند دردسترس می باشد

کلاس مثنوی

دنیایی که وصفِ آن در مثنوی آمده است دنیای روح است. در این دوره با عرفان مولانا در مثنوی آشنا شده و نکات مهم هر حکایت بازگو می شود در طول ترم شما خوانش صحیح ابیات مثنوی و شرح کامل آنرا فراخواهید گرفت

.

خرید فایل صوتی جلساتی برگزارشده به تفکیک هر جلسه و هر دوره

نمونه صوتی کلاس خودشناسی

سفردرون

کلاس خودشناسی

قدم به قدم وارد دنیای درون می شویم و با مشاهده آنچه ما را درگیر رنج های زندگی کرده و‌از خود واقعی و‌راستین مان جدا کرده ،زندگی ای سرشار از آرامش و‌زیبایی را آغاز می کنیم

خرید فایل صوتی جلساتی برگزارشده به تفکیک هر جلسه و هر دوره

کلاس شاهنامه

دراین دوره با خوانش صحیح شاهنامه آشنا خواهید شد. در کنار آن با تفکر فردوسی، زندگی و شخصیتهای شاهنامه بیشتر آشنا می شوید

.

خرید فایل صوتی جلساتی برگزارشده به تفکیک هر جلسه و هر دوره

کلاس حافظ

دراین دوره با خوانش صحیح دیوان حافظ آشنا خواهید شد. در کنار آن با تفکر حافظ بیشتر آشنا می شوید

دوره جدید از سه آذر ساعت 16:30 

.

خرید فایل صوتی جلساتی برگزارشده به تفکیک هر جلسه و هر دوره