نمایش دادن همه 4 نتیجه

جلسه هشتاد شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 80
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه هشتاد و دو شاهنامه خوانی

غیرحضوری
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 82
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه هشتاد و سه شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 83
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه هشتادویکم شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 81
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

شاهنامه خوانی