نمایش 1–6 از 7 نتیجه

جلسه 1 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
چرا سراغ مثنوی مولانا می آییم ؟ تحلیل نمادهای داستان شاه و کنیزک خوانش و شرح ابیات آغازین حکایت شاه و کنیزک
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 2 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
شمس به مولانا چه آموخت ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک مفاهیم اصلی این داستان چیست ؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 3 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تلقی مولانا از دینداری چیست ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک بر اساس خودشناسی توضیح مفاهیم : خواب و رویا ،روز ،مشرق ،افتاب ،خیال و ... خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 4 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
چرا باید اخلاقی زندگی کنیم ؟ ادب در نزد مولانا چیست ؟ ادب عاشقی چیست ؟ ارتباط مفاهیم اخلاقی و ادب با این بخش از داستان شاه و کنیزک (از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق ،رعایت ادب در همه حال ها و‌بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی) تحلیل ادامه داستان شاه و کنیزک خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیز
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 5 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دعای ما ،مرتبه وجودی ماست .چگونه دعا نماییم استفاده از تمثیل در در نزد مولانا و تحلیل داستان شاه و کنیزک ادب چیست ؟ آداب عاشقی را بدانیم خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بخش ملاقات پادشاه با آن ولی
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 6 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
چگونه وارد ساحت عشق شویم ؟ماهیت عشق چیست؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بیت "علت عاشق ز علت ها جداست" .ابیاتی که ناظر به عشق و هجران مولانا از،شمس تبریزی است آفتاب در منظر مولانا و در مثنوی، خود را به چند صورت نشان می دهد ؟
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

مثنوی معنوی