نمایش 1–15 از 17 نتیجه

جلسه پنچم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
دعای ما ،مرتبه وجودی ماست .چگونه دعا نماییم استفاده از تمثیل در در نزد مولانا و تحلیل داستان شاه و کنیزک ادب چیست ؟ آداب عاشقی را بدانیم خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بخش ملاقات پادشاه با آن ولی
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه اول مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چرا سراغ مثنوی مولانا می آییم ؟ تحلیل نمادهای داستان شاه و کنیزک خوانش و شرح ابیات آغازین حکایت شاه و کنیزک
حدود یک ساعت
1
34,000 30,000 تومان

جلسه پانزدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
نگاه مولانا بر عید قربان شروع داستان پیر چنگی ارتباط داستان پیر چنگی با داستان طوطی و بازرگان خلاصه حکایت پیر چنگی و توضیحی بر اندیشه مولانا در این داستان و چهار بیت آخر داستان طوطی و بازرگان خوانش و شرح ابیات آغازین حکایت نکات داستان در این جلسه : مولانا در داستان پیر چنگی به آفات شهرت طلبی پردازد . ارادت خود را به موسیقی نشان می دهد . از حجاب های میان انسان و خدا صحبت می کند.. . از نظر مولانا: خداوند با هر انسانی رازی دارد و چه بسا انسان هایی که از نظر ما بی دین هستند اما مورد توجه خاص خداوند می باشند، هم چنانکه پیر چنگی مطرب در این داستان، بنده مقرب خداوند می شود .
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه چهاردهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
تز اصلی مولانا در مثنوی عشق است ادامه داستان طوطی و بازرگان " برون انداختن مرد تاجر ،طوطی را از قفس بعد از انش از قفس بیرون بکند طوطیی پرید تا شاخ بلند - بیت ۱۸۲۸ در داستان طوطی و بازرگان مولانا دو نوع زندگی را پیش روی ما می گذارد ،زندگی در رفاه و امنیت بدون آزادی و زندگی در گستره آزادی اما راه پر خطر نکته ها و موارد مهم داستان : شهرت طلبی آفت بزرگی است و باید از آن به خدا پناه می برد . نباید فضیلت ها و هنر را در معرض قرار دهیم و حسادت مردم را برانگیزیم و.... مولانا داستان را با این کلمه به پایان می رساند : راه روشن تمام داستان نشان دادن راه روشن است
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه چهارم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چرا باید اخلاقی زندگی کنیم ؟ ادب در نزد مولانا چیست ؟ ادب عاشقی چیست ؟ ارتباط مفاهیم اخلاقی و ادب با این بخش از داستان شاه و کنیزک (از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق ،رعایت ادب در همه حال ها و‌بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی) تحلیل ادامه داستان شاه و کنیزک خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیز
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه دهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری

مولانا می فرماید : ما در عناوین ،شغل و اعتبارهای اجتماعی از،حقیقت واقعی خودمان غافل شده ایم و درگیر خواستن و منیت شده ایم

نکته ها و موارد مهم داستان : تقلید ،قفس ،تاجر ،طوطی ،هندوستان و... نکته های عرفانی که از داستان طوطی و بازرگان  نتیجه گرفته می شود . دغدغه اصلی مولانا در این داستان موت اختیاری است
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه دوازدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چرا جامعه ایرانی در سال‌های اخیر به مولانا و مثنوی گرایش پیدا کرده. تفسیری دیگرگون بر داستان طوطی و بازرگان و موقعیت های مرزی زندگی در این داستان و فیلسوفان اگزیستانسیالیسم خوانش و تفسیرادامه داستان طوطی و بازرگان توضیحی بر مرگ اختیاری در نزد مولانا و آیات قرآنی نکته ها و موارد مهم داستان : فواید سکوت ، خاموشی و فضیلت خلوت درون ،آفات زبان....
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه دوم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
شمس به مولانا چه آموخت ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک مفاهیم اصلی این داستان چیست ؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سیزدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
مثنوی کلیدی است که مولانا به ما می دهد . تفاوت عرفان مولانا با عارفان دیگر در چیست ؟ چرا عرفان مولانا را انتخاب می کنیم و ویژگی های عرفان او در چیست ؟ ادامه داستان طوطی و بازرگان " رجوع به حکایت خواجه تاجر بس درازست این حدیث خواجه گو تا چه شد احوال آن مرد نکو عرفان مولانا پویاست .مولانا سعی و تلاش را تمجید می کند . نکته ها و موارد مهم داستان : کل هو فی شان یعنی خداوند هر لحظه در کار هست و تجلیات او همواره جهان را از کهنگی بیرون می آورد . جهان ما سرشار از نظم و زیبایی است ..... جبر عامه در نزد مردم نشانه کاهلی آنان است و ....
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه شانزدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
داستان پیر چنگی و مراتب نفس انسان (نفس لوامه و مطمئنه ) توجه مولانا به گریه و استغاثه ادامه خوانش و شرح داستان پیر چنگی ارادت مولانا به موسیقی فلسفه سماع چیست ؟ سماع مولانا ناظر بر چه اصلی بود ؟ نکته داستان در این جلسه : مولانا میان موسیقی و نغمه های درون اولیا شباهت هایی می بیند و از انسان ها می خواهد که با رسیدن به صافی درون و فرا رفتن از قلمرو حس ،با گوش باطنی به نغمه های اولیا جان بسپارند
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه ششم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چگونه وارد ساحت عشق شویم ؟ماهیت عشق چیست؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بیت "علت عاشق ز علت ها جداست" .ابیاتی که ناظر به عشق و هجران مولانا از،شمس تبریزی است آفتاب در منظر مولانا و در مثنوی، خود را به چند صورت نشان می دهد ؟
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه هجدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
ادامه داستان پیر چنگی :بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن عمر با او مقدمه :تلقی مولانا از دین تحلیل نمادهای داستان پیرچنگی بر اساس اصطلاحات روانشناسی: ایگو -خود -نقاب -سایه -پیر دانا -فردیت و توضیحی درباره خواب و ارتباط آن با این داستان خوانش و تفسیر ادامه داستان پیر چنگی نکته های مهم این جلسه : غفور رحیم کیست؟ قدر و ارزش انسا نها نزد خداوند به مرتبه روح آنهاست قضاوت های ما درباره انسان ها بر حسب ظاهر گرایی ما می باشد خداوند به ظاهر اعمال نمی نگرد ابوسعید ابوالخیر که بوده و چه مشربی داشته ؟ داستان پیرچنگی مولانا با حضور عمر ،سعی در تبیین چه مسئله ای را دارد ؟ محتسب را در شعر حافظ بشناسیم
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه هفتم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری

مقدمه :دعا برای مولانا اختصاص به زمان خاصی ندارد ،دعا تشنگی روح و جداشدن از،منیت نفس است خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از "خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه " .

ابیاتی که چند نکته روان شناسی مهم در خود دارد اشاره به چند اصطلاح روانشناختی یونگ، خودآگاه ،ناخودآگاه، سایه و ...

حدود یک ساعت
3
34,000 30,000 تومان

جلسه هفدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
خواب از منظر مولانا چیست ؟ ادامه خوانش و شرح داستان پیر چنگی منظور از ندای الهی چیست ؟ جهان با تمامی اجزا آن، از جماد تا انسان، حیات دارند و مورد خطاب الهی هستند خلاصه داستان ابوجهل و ریگ های مشت او که بر حقانیت پیامبر گواهی دادند نکته های این جلسه : خواب هر کسی مطابق اندیشه او در بیداری است و خواب ما بر اساس خیال های ما نقش می بندد و ناشی از فعالیت ذهن در عالم بیداری است اما خواب اولیا اینچنین نیست خداوند در هر آنی با زبان معنوی با همه انسان ها سخن می گوید و انسان متوجه این خطاب نیست منظور از الست در آیه ۱۲۴ اعراف ،زمان خاصی نیست پس وقتی می گوییم در الست خداوند انسان را خطاب قرار داد اشاره به نقطه زمانی خاصی نیست بلکه همواره این خطاب وجود دارد زمانی همه موجودات با این خطاب الهی به جهان وجود آمدند و حالا آنها که این خطاب را می شنوند و با شنیدن این ندای الهی به سوی کمال راه خود را می یابند ما از مقایسه رویدادها در ذهن گذشته و آینده می سازیم .زمان ازلی فراتر از زمان ذهنی ما می باشد
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان

جلسه یازدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
مقدمه: هشیاری و عدم حضور از نظر مولانا چیست ؟ خوانش و تفسیر داستان طوطی و بازرگان :بخش صفت اجنحه طیور عقول الهی نکته ها و موارد مهم داستان : سلیمان کیست ،انسان کامل مثنوی ،هر کدام از ما می توانیم مسیح شویم . حجاب ها چیست . انواع سکوت
حدود یک ساعت
0
34,000 30,000 تومان