دوره های برگزار شده قبلی ( آف لاین )

دوره های برگزار شده مثنوی معنوی

9%تخفیف

جلسه 3 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت
9%تخفیف

جلسه 7 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
2
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت
9%تخفیف

جلسه 2 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت

نمونه فایل صوتی کلاس

دوره های برگزار شده خود شناسی

9%تخفیف

جلسه 32 خودشناسی دوره دوم (42)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت
9%تخفیف

جلسه 33 خودشناسی دوره دوم (43)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت
9%تخفیف

جلسه 34 خودشناسی دوره دوم (44)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت

نمونه فایل صوتی کلاس

دوره های برگزار شده شاهنامه

9%تخفیف

جلسه 80 شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت
9%تخفیف

جلسه 83 شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت
9%تخفیف

جلسه 82 شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
22,000 20,000 تومان
حدود یک ساعت

نمونه فایل صوتی کلاس

کلی دلنوشته ها در اینستاگرام استاد غریبیان لواسانی منتظر شماست !!!

کانال تلگرام با کلی مطلب به همراه موسیقی و کلیپ های آرامش بخش...

با ما باشید
نظرات همراهان