من الان قسمت ده هستم خیلی زیبا و احساسی من رمان ملت عشق رو هم خوندم و برای شما بهتر و به دل نشینتر بود

یکی از دوستان این سایت رو معرفی کرد خدا عمرت بده با این کتاب و این خانم ما را اشنا کردی . یک دوستی فرانسه درس میخوانه براش فرستاده دیگه عاشق این نوشته ها شده گفت دقیق همان حسی که من از نوشته هاتون داشتم اونم میگفت درست مثل فیلمه

با سلام، جلسات شرح شما واقعآ متفاوت است زیرا شما از چندین منظر به مثنوی می پردازیدیعنی شما دیدونگاهی متفاوت ارائه می دهید.

با سلام، من در امریکا زندگی میکنم، سپاسگزارم، از تهیه این وب سایت