در حال نمایش 10 نتیجه

جلسه چهل و یکم خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
نیاز به توجه دیگران، تایید خود به بهای رسیدن به هدف ؛ گاهی خود را ویران می کنیم ذهن مجروح ،همواره خود را آزار می دهد تمرین من کاذب و من صادق
0
32,000 30,000 تومان

جلسه چهلم خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تبدیل مس وجود به طلا مراحل خودشناسی چیست ؟ بازگشت به اصل وجود
2
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و پنچم ( پنجاه و پنچ) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
عمده نگرانی های ما تعبیر و تفاسیرهای ما از یک مسئله است نه خود مسئله
0
52,000 50,000 تومان

جلسه سی و چهارم (چهل و چهارم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
درون رقابت و حسادت ،خشم وجود دارد دلبستگی چیست ؟ چرا نباید خود را ملامت و سرزنش کنیم زندگی اصیل را باید بشناسیم اصل های زندگی : تدریج هماهنگی با ساحت های درون اصل بی ثباتی اصل آهستگی
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و دوم (چهل و دوم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مقدمه :فرق خوشی ،شادی و رضایت ادامه بحث شکر گزاری مفهوم استغفرالله از منظری دیگر
1
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و سوم (چهل و سوم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
-سکوت چیست ؟ -خودشناسی همان عرفان عملی است -آیا من باید نسبت به امور اطرافم واکنش نشان بدهم ؟حکمت جمله " این به من چه" در چیست ؟ -هدف از زندگی ،اصلاح خودم هست -تضمینی نیست که من تمام سعی ام را بکنم و حتما به هدف برسم
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و ششم (پنجاه و ششم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
خندیدن به خود و رهایی از اضطراب نمونه های خودشناسی در داستان شاه و کنیزک مثنوی هاله رنج چیست ؟ عمده نگرانی های ما تعبیر و تفاسیرهای ما از یک مسئله است نه خود مسئله
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و نهم خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تفاوت انسان بیدار و انسان شرطی شده نگاهی به تاریکی ها و روشنایی درون چگونه از خودم مراقبت کنم ؟
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و هشتم خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
فرق انسان فانکشنال و پسیکولوژیک چیست؟ یا فرق انسان بیدار و انسان شرطی شده چه وقتی انسان شرطی می شود ؟ چرا از دیگران نفرت دارم ؟ عناوین و مقایسه ها در چیست ؟ عقل باید در خدمت حقیقت باشد روش ما مشاهده ذهن هست که تامل در خود هست برنامه ریزی خوب هست اما اگر خودش باعث فربه ذهن نشود
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و هفتم (پنچاه و هفتم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
درگیر مقایسه نشویم حسادت و تعبیر و قضاوت های خود را بازبینی کنیم چند داستان از مثنوی مولانا و خودشناسی
1
34,000 30,000 تومان

خودشناسی