نمایش 1–15 از 32 نتیجه

جلسه پنچم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
دعای ما ،مرتبه وجودی ماست .چگونه دعا نماییم استفاده از تمثیل در در نزد مولانا و تحلیل داستان شاه و کنیزک ادب چیست ؟ آداب عاشقی را بدانیم خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بخش ملاقات پادشاه با آن ولی
0
34,000 30,000 تومان

جلسه اول مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چرا سراغ مثنوی مولانا می آییم ؟ تحلیل نمادهای داستان شاه و کنیزک خوانش و شرح ابیات آغازین حکایت شاه و کنیزک
1
34,000 30,000 تومان

جلسه پانزدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
نگاه مولانا بر عید قربان شروع داستان پیر چنگی ارتباط داستان پیر چنگی با داستان طوطی و بازرگان خلاصه حکایت پیر چنگی و توضیحی بر اندیشه مولانا در این داستان و چهار بیت آخر داستان طوطی و بازرگان خوانش و شرح ابیات آغازین حکایت نکات داستان در این جلسه : مولانا در داستان پیر چنگی به آفات شهرت طلبی پردازد . ارادت خود را به موسیقی نشان می دهد . از حجاب های میان انسان و خدا صحبت می کند.. . از نظر مولانا: خداوند با هر انسانی رازی دارد و چه بسا انسان هایی که از نظر ما بی دین هستند اما مورد توجه خاص خداوند می باشند، هم چنانکه پیر چنگی مطرب در این داستان، بنده مقرب خداوند می شود .
0
34,000 30,000 تومان

جلسه چهاردهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
تز اصلی مولانا در مثنوی عشق است ادامه داستان طوطی و بازرگان " برون انداختن مرد تاجر ،طوطی را از قفس بعد از انش از قفس بیرون بکند طوطیی پرید تا شاخ بلند - بیت ۱۸۲۸ در داستان طوطی و بازرگان مولانا دو نوع زندگی را پیش روی ما می گذارد ،زندگی در رفاه و امنیت بدون آزادی و زندگی در گستره آزادی اما راه پر خطر نکته ها و موارد مهم داستان : شهرت طلبی آفت بزرگی است و باید از آن به خدا پناه می برد . نباید فضیلت ها و هنر را در معرض قرار دهیم و حسادت مردم را برانگیزیم و.... مولانا داستان را با این کلمه به پایان می رساند : راه روشن تمام داستان نشان دادن راه روشن است
0
34,000 30,000 تومان

جلسه چهارم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چرا باید اخلاقی زندگی کنیم ؟ ادب در نزد مولانا چیست ؟ ادب عاشقی چیست ؟ ارتباط مفاهیم اخلاقی و ادب با این بخش از داستان شاه و کنیزک (از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق ،رعایت ادب در همه حال ها و‌بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی) تحلیل ادامه داستان شاه و کنیزک خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیز
0
34,000 30,000 تومان

جلسه چهل و یکم خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
نیاز به توجه دیگران، تایید خود به بهای رسیدن به هدف ؛ گاهی خود را ویران می کنیم ذهن مجروح ،همواره خود را آزار می دهد تمرین من کاذب و من صادق
0
32,000 30,000 تومان

جلسه چهلم خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تبدیل مس وجود به طلا مراحل خودشناسی چیست ؟ بازگشت به اصل وجود
2
34,000 30,000 تومان

جلسه دهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری

مولانا می فرماید : ما در عناوین ،شغل و اعتبارهای اجتماعی از،حقیقت واقعی خودمان غافل شده ایم و درگیر خواستن و منیت شده ایم

نکته ها و موارد مهم داستان : تقلید ،قفس ،تاجر ،طوطی ،هندوستان و... نکته های عرفانی که از داستان طوطی و بازرگان  نتیجه گرفته می شود . دغدغه اصلی مولانا در این داستان موت اختیاری است
0
34,000 30,000 تومان

جلسه دوازدهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چرا جامعه ایرانی در سال‌های اخیر به مولانا و مثنوی گرایش پیدا کرده. تفسیری دیگرگون بر داستان طوطی و بازرگان و موقعیت های مرزی زندگی در این داستان و فیلسوفان اگزیستانسیالیسم خوانش و تفسیرادامه داستان طوطی و بازرگان توضیحی بر مرگ اختیاری در نزد مولانا و آیات قرآنی نکته ها و موارد مهم داستان : فواید سکوت ، خاموشی و فضیلت خلوت درون ،آفات زبان....
0
34,000 30,000 تومان

جلسه دوم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
شمس به مولانا چه آموخت ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک مفاهیم اصلی این داستان چیست ؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سوم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
تلقی مولانا از دینداری چیست ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک بر اساس خودشناسی توضیح مفاهیم : خواب و رویا ،روز ،مشرق ،افتاب ،خیال و ... خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و پنچم ( پنجاه و پنچ) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
عمده نگرانی های ما تعبیر و تفاسیرهای ما از یک مسئله است نه خود مسئله
0
52,000 50,000 تومان

جلسه سی و چهارم (چهل و چهارم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
درون رقابت و حسادت ،خشم وجود دارد دلبستگی چیست ؟ چرا نباید خود را ملامت و سرزنش کنیم زندگی اصیل را باید بشناسیم اصل های زندگی : تدریج هماهنگی با ساحت های درون اصل بی ثباتی اصل آهستگی
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و دوم (چهل و دوم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مقدمه :فرق خوشی ،شادی و رضایت ادامه بحث شکر گزاری مفهوم استغفرالله از منظری دیگر
1
34,000 30,000 تومان

جلسه سی و سوم (چهل و سوم) خودشناسی دوره دوم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
-سکوت چیست ؟ -خودشناسی همان عرفان عملی است -آیا من باید نسبت به امور اطرافم واکنش نشان بدهم ؟حکمت جمله " این به من چه" در چیست ؟ -هدف از زندگی ،اصلاح خودم هست -تضمینی نیست که من تمام سعی ام را بکنم و حتما به هدف برسم
0
34,000 30,000 تومان

دوره های آموزشی قبلی