نمایش دادن همه 4 نتیجه

جلسه 80 شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 80
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 81 شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 81
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 82 شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 82
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان

جلسه 83 شاهنامه خوانی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های شاهنامه خوانی برگزار شده جلسه 83
حدود یک ساعت
0
22,000 20,000 تومان