در حال نمایش 6 نتیجه

جلسه پنچم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
دعای ما ،مرتبه وجودی ماست .چگونه دعا نماییم استفاده از تمثیل در در نزد مولانا و تحلیل داستان شاه و کنیزک ادب چیست ؟ آداب عاشقی را بدانیم خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بخش ملاقات پادشاه با آن ولی
0
34,000 30,000 تومان

جلسه چهارم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چرا باید اخلاقی زندگی کنیم ؟ ادب در نزد مولانا چیست ؟ ادب عاشقی چیست ؟ ارتباط مفاهیم اخلاقی و ادب با این بخش از داستان شاه و کنیزک (از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق ،رعایت ادب در همه حال ها و‌بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی) تحلیل ادامه داستان شاه و کنیزک خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیز
0
34,000 30,000 تومان

جلسه سوم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
تلقی مولانا از دینداری چیست ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک بر اساس خودشناسی توضیح مفاهیم : خواب و رویا ،روز ،مشرق ،افتاب ،خیال و ... خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
0
34,000 30,000 تومان

جلسه ششم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
چگونه وارد ساحت عشق شویم ؟ماهیت عشق چیست؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بیت "علت عاشق ز علت ها جداست" .ابیاتی که ناظر به عشق و هجران مولانا از،شمس تبریزی است آفتاب در منظر مولانا و در مثنوی، خود را به چند صورت نشان می دهد ؟
0
34,000 30,000 تومان

جلسه نهم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
تاثیر مولانا بر دکتر شریعتی نکته ها و موارد مهم داستان : تقلید ،قیاس ،قضاوت ،داوری ،حکم و عدم ادراک و شناخت . نکته های روانشناختی که از داستان طوطی و بقال نتیجه گرفته می شود . دغدغه اصلی مولانا در این داستان تقلید و مقایسه های ظاهری است
0
34,000 30,000 تومان

جلسه هشتم مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
نکات روانشناسی داستان شاه و کنیزک : ۱_عمق و دوام عشق ،به تصویر ذهنی از،عشق بستگی دارد ۲-در نگاه مولانا، نیت مهم است نه کلام . ۳-فروتنی موجب تصویر ذهنی مثبت می شود ۴-خیال در ذهن انسان وارسته برخلاف دیگر انسان ها نزدیک به حقیقت است چون ذهن آنها صاف است ‌ ۵_تاریکی های درون ما مانع رسیدن به شمس حقیقت می شود .رسیدن به آگاهی و خودشناسی مهم است ۶_حکمت سختی ها و رنج ها در زندگی ساخته شدن ماست و ...
0
34,000 30,000 تومان