تسلیم دریا

میان این همه تقلا برای بودن
شبی
از خودم بیرون می آیم
و خستگی هایم را
در غروب خسته زمین
به باد می سپارم .
در نزدیک ترین ساحل هستی
پاهایم را دراز می کنم
تنی به آب می زنم
چون قایق کوچکی
که تسلیم امواج دریا
به آنسوی زندگی می رود
و هیچ می شود
#زهراغریبیان_لواسانی
@baghesabzeshg

دیدگاهتان را بنویسید

3 × 1 =