زاد روز فردوسی

امروز به روایتی زاد روز حضرت فردوسی می باشد 
بنا بر نظر دکتر خالقی مطلق که حق بزرگی بر تمام ما ایرانیان در زمینه شاهنامه پژوهی دارند هیچ سند معتبری درباره روز تولد فردوسی موجود نمی باشد و‌این همه گمانی بیش نیست 
شخصیت فردوسی آنچنان  بزرگ و عظیم است که باید همه روزها را با شاهنامه  مونس باشیم و خرد و دانش را از او بیاموزیم 
فردوسی دیرینه ترین دشمن انسان را آز و حرص می داند که در چهره سلم و‌تور در داستان فریدون ظاهر می شود 
فردوسی در شاهنامه ،چون مولانا در مثنوی از نفس سخن می گوید 
چون حافظ سر سودای شناسایی راز حیات را ندارد و چون خیام در پایان هر داستان و در مرگ پهلوان قصه  و پادشاه داستان  به سوگ می نشیند و خیام وار سوال می کند که مرگ چرا وجود دارد 
اما وقتی قصه سیاووش را می گوید پاسخی زیبنده می دهد مهم خویشکاری ورزیدن در زندگی و نیک زیستن هست حتی اگر سرانجام تو مرگ باشد به اصالت زندگی کن و نام نیک بر جای بگذار 
فردوسی و شاهنامه اش را بسیار دوست دارم چون مرا به شوق می آورد ،درد و غم مرا می زداید  و فلسفه زندگی را به زیباترین واژه های اساطیری ،حماسی و پهلوانی برایم بازگو می کند و به من می گوید که ایرانی چگونه باید ایرانی بماند  
#زهراغریبیان_لواسانی
@baghesabzeshgh

دیدگاهتان را بنویسید

دوازده + چهار =