عروج مولانا

جان منی جان منی جان من
آن منی آن منی آن من
شاه منی لایق سودای من
قند منی لایق دندان من
نور منی باش در این چشم من
چشم من و چشمه حیوان من
گل چو تو را دید به سوسن بگفت
سرو من آمد به گلستان من
از دو پراکنده تو چونی بگو
زلف تو حال پریشان من
ای رسن زلف تو پابند من
چاه زنخدان تو زندان من
دست فشان مست کجا می‌روی
پیش من آ ای گل خندان من
عروج حضرت مولانا مبارک 
وفات مولانا عروج است 
عروج به دو شیوه  هست : 
عروج طبیعی   که با مرگ رخ می دهد و دیگر عروج وضعی   که خاص انبیا و‌اولیاست 
هر بشری بنا بر استعداد و ظرفیت روحی خود خاصیت عروج آسمانی را دارد اما همه به این فعلیت نمی رسند 
در نظر مولانا معراج پیامبر از قداستی خاص برخوردار است چون پیامبر دل از دنیا بریده داشت و از این رو توانست به معراج راه یابد 
#زهراغریبیان_لواسانی 
@baghesabzeshgh
 

دیدگاهتان را بنویسید

هفده − 17 =