مرزهای ما کدام یک هستند

 
 
دیالوگ فلسفی در فیلم گام معلق لک لک
ساخته ی سال 1991 یونان
کارگردان : تئو آنجلوپولوس
مرزهای ما کجایند ؟
مرزهای میان دو ‌کشور در جغرافیا؟
مرز میان دو اعتقاد در باورهای دینی؟
مرز میان بودن و نبودن در فلسفه زندگی؟
مرز هستی و نیستی در عرفان؟
مرز بین حقیقت و‌دروغ در جامعه؟
ما نیز مابین دو مرز
میان فاصله ها
میان سیاهی و‌سپیدی
همواره
معلق ایستاده ایم
گام معلق ما
گاهی جزم های فکری ماست
به مرزهایمان
باید بیشتر فکر کنیم
#زهراغریبیان_لواسانی
@baghesabzeshgh
 

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × یک =