مسیح ،سیاووشی که دوباره زاده شد

امروز سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شد .سالی که به یادگار از میلاد انسانی دوست داشتنی ،برای جمع کثیری از آدمیان روی زمین، نشانه ورود به عرصه زندگی و فعالیت است 
حضرت عیسی بر اساس کتاب عهد جدید که حاوی انجیل های چهارگانه است به مهر و شفقت شناخته می شود 
چهره ای معصوم و به دور از شائبه دارد که بیش از هر پیامبری، نشانه لطف و مهربانی است .گویی در جهان فکری #عیسی ،همه چیز ازلی و به دور از رنگ مادی است .برای همین برای ما انسان ها که در زیست دوگانگی های میان خیر و شر زندگی می کنیم ،ورود به این جهان پاک ،بسیار دور از دسترس می باشد 
بنا بر فرمایش #مولانا ،اما در درون هر یک از ما ،مسیح عالمی زندگی می کند که منتظر آن تولد دوباره می باشد تا ما را به خلوت خودش راه دهد
در میان شخصیت های شاهنامه ،#سیاووش شباهت خاصی به مسیح دارد .آن چهره قدسی و معصوم فریشتگی که همواره در نبرد با جنبه اهریمنی درون انسان است در سیاووش دیده می شود و‌به او جلوه های روحانی ای می دهد که او را در آسمان پاک باید جستجو نمود 
 با نگاه به زندگی هر دو می بینیم که هر دو با گذر از آزمون هایی سخت و چالش هایی سترگ ،آن بخش فرشته بودن خود را به اثبات می رسانند 
مسيح پس از غسل تعميد به بيابان برده ميشود تا ابليس او را امتحان كنـد و از سـه آزمون فريب ابليس يعني گرسنگيِ ،چهـل روزه و خـودداري از دعـا بـراي نـان شـدن سنگها، نپريدن از كنگرة معبد براي تجربـة ايـن موضـوع كـه خداونـد او را زنـده نگـه ميدارد يا نه و سجده نكردن در برابر ابليس به منظور دستيابي به نعمات دنيوي، سربلند بيرون ميآيد و پس از آن فرشتگان در پيشگاه وي خدمت ميكنند 
سياوش هم بعد از آزمونهايي به خویشتن انسانی خود ميرسد و گـوهر خـويش را مـينمايـد. رودرویی او با کیکاووس و اغوای سودابه و آزمون درون آتش رفتن و بعد مواجهه با افراسیاب که نشانه اهریمن می باشد او را به شهادت می کشاند و مسیحی پاک ،دوباره از درون ظلم ،تراژدی غم انگیز انسانی پاک را رقم می زند 
#غریبیان_لواسانی
baghesabzeshgh@

دیدگاهتان را بنویسید

دو + شانزده =