در ستایش سکوت

به نظرم جوان‌ها باید یاد بگیرند در انزوا زندگی کنند و تا جایی که ممکن است با خودشان تنها باشند. 
به نظرم یکی از مشکلات جوان‌های امروز این است که به هر بهانه‌ای سعی می‌کنند دور هم جمع شوند و سر و صدا راه بیندازند و دیوانه‌ بازی در بیاورند.
 
 این میل به دور هم جمع شدن برای فرار از تنهایی، به نظرم نشانه‌ٔ بیماری‌ است. هر آدمی از کودکی باید یاد بگیرد که چطور وقتش را به تنهایی بگذراند.
 
آندری_تارکوفسکی
لودویگ وان بتهوون 
در سکوت و خلوت ناشی از ناشنوایی ،به خلق سمفونی نهم (کورال )رسید
راز عجیبی در سکوت نهفته است .برای بتهوون سکوت،تماشای درون است. روحی که به فراز و‌نشیب سمفونی پنج و نهم گوش می سپارد ،گویی به تماشای اوج و فرود زندگی انسان رفته است .ورود به این قلمرو ،به بیرون رفتن از  خط طویل روزمرگی و حضور در دایره ای به وسعت اقیانوس  می انجامد 
و هنرمند خلاق ،با کیهان اتصال می یابد .
مولانا خود را نی ای می دید که باید از خود خالی شود تا صدای خداوند در او جای گیرد 
وقت خاموشی او ،وقت سخن گفتن خداوند است و انسان  در سکوت به خداوند نزدیک می شود:
دو دهان داریم گویا همچو نی
یک دهان پنهان است در لبهای وی
یک دهان نالان شده سوی شما
های هویی درفکنده در هوا
لیک داند هر که او را منظر است
که فغان این سری هم زآن سر است
دمدمه این نای از دم های اوست
های هوی روح از هیهای اوست
گر نبودی با لبش نی را سمر
نی جهان را پر نکردی از شکر (مثنوی، ۶/ ۲۰۰۳~)
 
این سخن را بعد ازین مدفون کنم
آن کشنده می کشد من چون کنم
بحق آن لب شیرین که می دمد در من
که اختیار ندارد به ناله این سرنا
کشاکشهاست در جانم کشنده کیست؟ می دانم
دمی خواهم بیاسایم ولیکن نیستم امکان
به هر روزم جنون آرد، دگر بازی برون آرد
که من بازیچه اویم ز بازیهای او حیران
چو جامم گه بگرداند، چو ساغر گه بریزد خون
چو خمرم گه بجوشاند، چو مستم گه کند ویران
 
ای که میان جان من تلقین شعرم می کنی
گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم.
#زهرا_غریبیان_لواسانی
@baghesabzeshgh

دیدگاهتان را بنویسید

14 − 3 =