لحظه ها را غنیمت شمار

سالها پیش فکر می کردم که #شب خلوتی برای فکر کردن است و اکنون شب برایم مشاهده سکوت است و غوطه ور شدن در لحظه های ابدی زندگی ،بدون فکر و ذهنی که تو را از لذت حضور بیرون بیاورد .
یانیس ریتسوس شاعر یونانی که شعرهایش را دوست دارم ، می گفت :
شب از ورای شاخ و برگ ستارگان بر ما خیره می نگرد
شب آرام و‌دلپذیر
یک شب خواهد آمد و ما حضور نخواهیم داشت
و همان زمان باز گندم زار ها در کار خواندن آوازهای باستانی خواهند بود
ریتسوس شاعر مبارزی است اما در این نگاه او ،رنج های بزرگی از نظاره شب برمی خیزد که از غم رفتن لحظه ها به چشم می آید .
اما وقتی شعر چین یا هایکو ژاپن را می خوانیم ،اراده به زیستن تا آخرین دم در وجودمان غلیان می کند
تشنه #لحظه ها بودن و سیراب شدن از هر لحظه ،شاعر را به ترسیم پازل زیبایی از زندگی در قاب شعر می کشاند .
نظاره مستقیم به #جهان و نگریستن به ساده ترین اتفاق های کوچک که زندگی را شکل می دهد و نوعی احترام به زندگی ،منظره زیبایی را به روی هستی، برایمان باز می کند .
پنجره بزرگتر را در اندیشه #فردوسی در شاهنامه یافتم .این جهان برگذر است و در معرض دگرگونی می باشد پس وقت و لحظه ها را غنیمت شمار
همه خاک دارند بالین و خشت
خنک آنکه جز تخم نیکی نکشت
راز زندگی روشن نیست .مرگ ها و غم ها همواره از راه می رسد با این همه دارای معنایی است .تو‌تلاش کن و نیکی را برگزین .زندگی کوتاه و گذراست اما بر وظیفه انسانی خود عمل کن و خواست های معنوی داشته باش .حاصل عمر انسان به پیروزی و شکست او در زندگی نمی انجامد .گاهی چون #سیاووش ،رستگاری تو در شکست ها وفدا کردن هاست .
به یاد داشته باش که باید لحظه به لحظه زندگی را غنیمت شمرد .

#زهراغریبیان_لواسانی
@baghesabzeshg

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × 4 =