نوشته ها و اندیشه ها

حقیقت و حسین (ع)

قرن ها گذشته است حتی شن های کویر ،صورت عوض کرده اند اما تو ای حسین همانی که بودی در میان بازار اختلاس و فریب دروغ و ریا طمع و
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

جلال ستاری ،محققی عاشق

استاد جلال ستاری ،پژوهشگری بزرگ و آزاده ،دیروز درگذشت. محققی عاشق ،از شمار عاشقان پژوهش ،در این دیار ،که تعدادشان اندک است که اگر این معدود هم که سن شان
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

فیلسوف حقیقت

هشتم اَمرداد ،روز بزرگداشت شهاب الدین سهروردی است .روزی که باید به نام آزادگی و حقیقت نام می گرفت. سهروردی را کافر دانستند و تکفیرش کردند چون نمی خواست کورکورانه
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

برگمان و مفهوم زندگی

“خدا عشق است و عشق خداست. زمانی که انسان دراحاطهٔ عشق باشد در احاطهٔ خدا نیز هست.” این مطلب ،نوشته ای ازسینماگرمؤلف ،اینگمار برگمان هست .سینماگری که سینما را راهی
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

مولانا و تمثیل پرندگان

مولانا در مثنوی ،بزرگ ترین درس خودشناسی را به ما می دهد. گویا دست ما را می گیرد و با خود وارد مسیری درونی می کند ،اما آنکه دغدغه خویشتن
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

عید قربان

عید هر کَس آن مَهی باشد، که او قربان اوست... ما آدمیان اکثرا درگیر پوسته مناسک هستیم و به عمق و‌درون آن پی نمی بریم عید قربان ،زمان تأمل در
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

اژدهای پنهان درون ما

در قدیم به مار بزرگی که آتشی از دهانش بیرون می آمد، اژدها می گفتند .حیوانی با شاخی بر سر و‌بالهای بزرگ که خواستگاه آن را از کشور چین می
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

ماه در اندیشه مولانا

شبی به ماه نگریسته ای تا با تو ،از رازش بگویم ؟ ماه ،این زیباروی نورانی و نقره ای، برای مولانا واژه ای پر بسامد در مثنوی است .مولانا جان
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

مستان شراب

وقتی سخن از شراب در اندیشه مولانا می شود باید بدانیم که شراب در نزد مولانا فقط شراب انگوری و یا روحانی نیست .مولانا فراتر از یک نام ،به مفهومِ
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

عید از منظر مولانا

حافظ می گفت : حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود ‌ ناچار باده نوش‌که از دست رفت کار به مولانا که می رسیم : عید هرکس آن
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

نور، غذای روح

نور ،کلمه ای که با خود روشنایی را می آورد و ما هرکدام در زندگی و‌در درون خود به دنبال آن گشته ایم و گاه با اعماق تاریک وجودمان دیدار
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

رنج و‌تولدی دوباره

یونگ می گفت : زندگی، دشتی افتابی و خلوتگاهی برای خواب و اسایش نیست ما همواره از فرو رفتن در مرداب های زندگی هراس داریم اما گاهی همین مرداب ها
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

انسان به مثابه درخت

در ذهن و‌زبان مولانا ،انسان همانند درخت است که باغبانش خداوند می باشد و مولانا از خداوند می خواهد که درخت وجود ما آدمیان را به خوبی ها پیوند زند
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

خواب و درک وجود

چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما مولانا می فرماید :میان انسان و خوابی که می بیند مناسبتی است پیل باید تا چو او
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

پای اراده و‌همت

گاهی فکر می کنیم که نه پای رفتن داریم نه پای ماندن . اما در نظر مولانا ما با پای خودمان مسیر زندگی را انتخاب می کنیم پس در این
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

زندگی نزیسته

بیشتر انسان ها به دلخواه خود زندگی نمی کنند .در بیشتر مواقع در جوامع توسعه نیافته ،فرد آنقدر درگیر حل مشکلات معیشتی هست که نمی تواند سرش را بلند کند
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

باران در مثنوی مولانا

باران ،این اشک آسمان ،در ساحت ذهن مولانا، شکل قلب عارف را می گیرد .مولانا در فیه مافیه ،قلب عارف را مبدا باران می داند .حکمت و سخن عارف ،جان
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

نوشتن وزایش درد

هنر عرصه غریب ،در عین حال آشناییست و برای من نوشتن اینگونه است. بارش لحظه لحظه کلمات بر جان ،پا گذاشتن قلم بر روح و ‌زایش درون است. وقتی سراغت
ادامه مطلب »
نوشته ها و اندیشه ها

شیخ ِعارف

در شهر غزنین شیخ زاهدی مقیم بود با نام محمّد و لقب سَررَزی . وی هفت سال متوالی روزه داشت و هر روز با برگ های درخت رز افطار می
ادامه مطلب »
پست دیگری برای نمایش وجود ندارد